Problem dot. prawidłowego ustalenia przebiegu dróg wewnętrznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Luty | 2020

W listopadowym numerze Nieruchomości kontynuujemy omawianie problematyki dotyczącej prawidłowego ustalenia przebiegu dróg wewnętrznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pomocny w tym zakresie okazał się wyrok NSA z 17.04.2018 (II OSK 1410/16).