Usługi

Ikona - proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

Świadczymy kompleksowe usługi prawne związane z obsługą budowlanego procesu inwestycyjnego we wszystkich jego aspektach.

Ikona - postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Zespół prawników Kancelarii zapewnia ochronę prawną i reprezentację swoich Klientów we wszystkich sprawach w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.

Ikona - technologie informatyczne

Technologie Informatyczne

Obsługa prawna Klientów kancelarii w zakresie technologii informatycznych skupia się na kilku kluczowych obszarach w szczególności takich jak: Nowe technologie (w tym AI), ochrona informacji (Compliance), własność intelektualna.

Poznaj
naszą kancelarię

Naszą kancelarię tworzą ludzie z dużym doświadczeniem zawodowym uzyskanym m.in. w pracy w sądach administracyjnych i powszechnych, renomowanych kancelariach prawnych, firmach konsultingowych oraz w bezpośredniej obsłudze klientów biznesowych.

Świadczymy usługi pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych. Koncentrujemy się na aktywnym pomaganiu naszym Klientom w wyborze najlepszych, efektywnych rozwiązań, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego bezpieczeństwa prawnego.

Dowiedz się więcej

Nasze Publikacje

Specustawa mieszkaniowa. Komentarz

Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować książkę, której współautorami są członkowie zespołu Kancelarii Filipowicz: dr Tomasz Filipowicz (redakcja naukowa), mec. Joanna Filipowicz, Jerzy Filipowicz-Limanówka oraz Mateusz Stawiarz.

O specustawie mieszkaniowej, której głównym zamierzeniem ma być ułatwianie realizacji inwestycji mieszkaniowych, mówi się wiele i niekiedy w negatywnym kontekście („Lex deweloper”).

Jako praktycy postanowiliśmy przeanalizować tę ustawę bez emocji, rozwiać mity i skupić się na faktach, gdyż tego, jak się wydaje, często brakuje w publicznej dyskusji o prawie.

Polecamy publikację wszystkim zainteresowanym, a w szczególności praktykom prawnikom, architektom, urbanistom, urzędnikom samorządowym właściwych wydziałów oraz deweloperom.

Zobacz więcej

Meritum Inwestycje Budowlane. Komentarz

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w powstanie tego potężnego opracowania, sędziom sądów administracyjnych, pracownikom naukowym, samorządowcom, adwokatom i radcom prawnym.

Co nas szczególnie cieszy, wśród współautorów znaleźli się również członkowie zespołu Kancelarii Filipowicz: mec. Joanna Filipowicz, mec. Mateusz Stawiarz oraz dr Tomasz Filipowicz.

Zobacz więcej
Publikacja - prawo budowlane - komentarz

Prawo budowlane. Komentarz

Już III wydanie Komentarza, którego współautorem jest dr Tomasz Filipowicz, zawiera wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy – doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifikacjach, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy uczestniczący w procesie inwestycyjnym na wszystkich jego etapach – podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce.

Zobacz więcej
publikacja - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym. Komentarz

Już III wydanie Komentarza do ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego współautorem jest dr Tomasz Filipowicz, uwzględnia najnowsze zmiany prawne. Szczegółowej analizie poddano regulacje dotyczące wszystkich aspektów działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, głównie na szczeblu gminy. Dodatkowym walorem opracowania jest omówienie zagadnień dotyczących wymagań towarzyszących procesom planistycznym z zakresu innych dziedzin prawa, m.in. gospodarki nieruchomościami, kartografii i geodezji, ochrony środowiska czy też ochrony zabytków.

Zobacz więcej
Publikacja - ustawa środowiskowa - komentarz

Ustawa środowiskowa. Komentarz

Dr Tomasz Filipowicz współredaktorem naukowym już trzeciego w historii kancelarii komentarza, tym razem do tzw. ustawy środowiskowej, po komentarzach do Prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. We współpracy z wydawnictwem C.H.Beck, pod redakcją naukową prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Plucińskiej – Filipowicz, w gronie przyjaciół i ekspertów: sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, adwokatów, pracowników naukowych i urzędników administracji publicznej, powstało opracowanie mające duży walor praktyczny.

Zobacz więcej

Aktualności

Marzec | 2020

Artykuł w Rzeczpospolitej o anonimowości podczas zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych

Sieci neuronowe, systemy samouczące się, analiza zachowań zakupowych w celu wsparcia sprzedaży i bezpieczeństwa zakupów. Sztuczna inteligencja (SI) na usługach sklepów. To nie przyszłość ale teraźniejszość. Artykuł autorstwa dra Tomasza Filipowicza m.in. dotyczący tych zagadnień w dodatku Rzecz o Prawie (Rzeczpospolita z 24.03.20).

Czytaj dalej »
Marzec | 2020

Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, wydanie II – NOWOŚĆ!

NOWE WYDANIE KOMENTARZA DO USTAWY O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU M.IN. POD RED. DR TOMASZA FILIPOWICZA

Czytaj dalej »
Luty | 2020

Problem dot. prawidłowego ustalenia przebiegu dróg wewnętrznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

W listopadowym numerze Nieruchomości kontynuujemy omawianie problematyki dotyczącej prawidłowego ustalenia przebiegu dróg wewnętrznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj dalej »

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Filipowicz

+48 605 430 388
biuro@filipowicz-kancelaria.com

ul. Grażyny 15 lok. 317
02-548 Warszawa