Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych IT – teoria i praktyka

Data publikacji: marzec 2011, źródło: Czas Informacji, Centrum Promocji Informatyki, nr 3(8), Autor: Dr Tomasz Filipowicz, współautor: Agnieszka Leszczyńska


Wystawianie faktur w formie elektronicznej. Aktualne problemy i nowe orzecznictwo sądów administracyjnych

Data publikacji: styczeń 2011, źródło: Monitor Prawa Bankowego nr 1(2), Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, autor: Dr Tomasz Filipowicz, współautor: Dr Jan Byrski


Wybrane zagadnienia małej i dużej nowelizacji ustawy – prawo zamówień publicznych

Data publikacji: wrzesień 2010, źródło: Fundacja Wspomagania Wsi, autorzy: Dr Tomasz Filipowicz, Mgr Jerzy FilipowiczKomentarz do ustawy planistycznej

Data publikacji: wrzesień 2014, źródło: LexisNexis, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

Tomasz Filipowicz i Kamil Buliński w gronie współautorów wydanego we wrześniu 2014 r. przez wydawnictwo LexisNexis Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red. prof. dr hab. M. Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Plucińskiej-Filipowicz.


Komentarz do Prawa budowlanego

Data publikacji: czerwiec 2014, źródło: LEX, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

W czerwcu 2014 r. wydawnictwo Wolters Kluwer business wydało Komentarz do Prawa budowlanego pod red. prof. dr hab. M. Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Plucińskiej-Filipowicz, którego dr Tomasz Filipowicz i Kamil Buliński są współautorami. Recenzję Komentarza sporządził sędzia NSA Jerzy Siegień.

Więcej Aktualności

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Filipowicz

ul.Balladyny 1c/17
02-553 Warszawa

Dr Tomasz Filipowicz

+48 605 430 388
tfilipowicz(at)filipowicz-kancelaria.com
Linkedin

Kamil Buliński

+48 602 744 906
kbulinski(at)filipowicz-kancelaria.com
Linkedin

Jerzy Filipowicz

+48 509 949 989
jfilipowicz(at)filipowicz-kancelaria.com
Linkedin

(at) należy zastąpić znakiem @

WSPÓŁPRACA

© Copyright 2014 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Filipowicz