Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych

Data publikacji: styczeń 2015, źródło: Wolters Kluwer, autor: dr Tomasz Filipowicz

Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Data publikacji: wrzesień 2014, źródło: LexisNexis, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil BulińskiKomentarz do Prawa budowlanego

Data publikacji: czerwiec 2014, źródło: Wolters Kluwer, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil BulińskiZasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych

Data publikacji: styczeń 2015, źródło: Wolters Kluwer, autor: dr Tomasz Filipowicz

W styczniu 2015 r.ukazała się publikacja z cyklu monografie LEX wydawnictwa Wolters Kluwer business, w której dr Tomasz Filipowicz podjął się analizy powszechnego w zamówieniach publicznych zjawiska popadania zamawiających w zależność od usług i produktów dostawców informatycznych (vendor lock-in).


Komentarz do ustawy planistycznej

Data publikacji: wrzesień 2014, źródło: LexisNexis, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

Tomasz Filipowicz i Kamil Buliński w gronie współautorów wydanego we wrześniu 2014 r. przez wydawnictwo LexisNexis Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red. prof. dr hab. M. Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Plucińskiej-Filipowicz.

Więcej Aktualności

KONTAKT

Kancelaria Radców Prawnych
Filipowicz Buliński

ul. Grażyny 15/1 (od ul. Różanej)
02-548 Warszawa

Dr Tomasz Filipowicz

+48 605 430 388
tfilipowicz(at)filipowicz-kancelaria.com
Linkedin

Kamil Buliński

+48 602 744 906
kbulinski(at)filipowicz-kancelaria.com
Linkedin

Jerzy Filipowicz

+48 509 949 989
jfilipowicz(at)filipowicz-kancelaria.com
Linkedin

(at) należy zastąpić znakiem @

WSPÓŁPRACA

© Copyright 2015 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński