Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych IT – teoria i praktyka

Data publikacji: marzec 2011, źródło: Czas Informacji, Centrum Promocji Informatyki, nr 3(8), Autor: Dr Tomasz Filipowicz, współautor: Agnieszka Leszczyńska


Wystawianie faktur w formie elektronicznej. Aktualne problemy i nowe orzecznictwo sądów administracyjnych

Data publikacji: styczeń 2011, źródło: Monitor Prawa Bankowego nr 1(2), Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, autor: Dr Tomasz Filipowicz, współautor: Dr Jan Byrski


Wybrane zagadnienia małej i dużej nowelizacji ustawy – prawo zamówień publicznych

Data publikacji: wrzesień 2010, źródło: Fundacja Wspomagania Wsi, autorzy: Dr Tomasz Filipowicz, Mgr Jerzy FilipowiczKomentarz do Prawa budowlanego

Data publikacji: czerwiec 2014, źródło: LEX, współautor: dr Tomasz Filipowicz

W czerwcu 2014 r. wydawnictwo Wolters Kluwer business wydało Komentarz do Prawa budowlanego pod red. prof. dr hab. M. Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Plucińskiej-Filipowicz, którego dr Tomasz Filipowicz jest współautorem. Recenzję Komentarza sporządził sędzia NSA Jerzy Siegień.


Wniesienie e-pisma do sądu administracyjnego na razie niemożliwe - uchwała NSA z dnia 7 maja 2014 roku

Data publikacji: 19 maja 2014

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe skuteczne wniesienie do sądu administracyjnego pisma opatrzonego e-podpisem. Jest to wynik podjętej przez NSA uchwały z dnia 12 maja 2014 r., (sygn. akt I OPS 10/13), w której stwierdzono, iż:

„w postępowaniu sądowoadministracyjnym – z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej „ppsa”) - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262), w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej”...

Więcej Aktualności

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Filipowicz

ul.Balladyny 1c/17
02-553 Warszawa

Dr Tomasz Filipowicz

+48 605 430 388
tfilipowicz(at)filipowicz-kancelaria.com
Linkedin

Jerzy Filipowicz

+48 509 949 989
jfilipowicz(at)filipowicz-kancelaria.com
Linkedin

(at) należy zastąpić znakiem @

WSPÓŁPRACA

© Copyright 2014 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Filipowicz