O kancelarii

Nasz zespół stanowią specjaliści o bogatej praktyce i zainteresowaniach zawodowych, dzięki czemu możemy zaoferować Klientom szeroki zakres usług prawnych.

Dotychczasowe doświadczenia, rozumienie potrzeb biznesu oraz funkcjonowania administracji publicznej, umożliwia nam wypracowywanie rozwiązań kompleksowych, bezpiecznych oraz najlepiej wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów.

Prawnicy kancelarii są również aktywni na polu naukowym będąc współautorami stale powiększającego się zbioru publikacji w dziedzinie prawa budowlanego, planowania przestrzennego, zamówień publicznych, własności intelektualnej, ochrony danych (tajemnic). Na polu naukowym często współpracujemy z ekspertami: sędziami sądów administracyjnych, pracownikami naukowymi, decydentami w administracji publicznej oraz radcami prawnymi i adwokatami.

Dr Tomasz Filipowicz

dr Tomasz Filipowicz, Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 r. zdobywał doświadczenie zawodowe zarówno w kancelariach prawnych, renomowanej spółce doradczej działającej na rynku IT, jak też w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego i procedury sądowoadministracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowlanego procesu inwestycyjnego oraz wymagań stawianych przedsięwzięciom inwestycyjnym z zakresu prawa ochrony środowiska, jak też doradza w zagadnieniach dotyczących własności lokali i gospodarki nieruchomościami. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa telekomunikacyjnego. Autor publikacji z zakresu inwestycyjnego procesu budowlanego oraz zagadnień związanych z realizacją projektów wdrożeniowych IT.

Sylwia Dreger

Sylwia Dreger, Adwokat, Counsel

Posiada szerokie, kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa gospodarczego. Prowadzi kompleksową obsługę klientów biznesowych i indywidualnych, w ramach której udziela porad prawnych, przygotowuje opinie prawne, sporządza i opiniuje projekty umów. Zajmuje się także windykacją należności.

Jerzy Filipowicz-Limanówka

Jerzy Filipowicz-Limanówka, Prawnik

Jerzy Filipowicz świadczy usługi prawne jak również ICT (Information Communication Technology) w procesie wdrażania systemów informatycznych oraz usług IT. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji, monitorowania i rozliczania umów SLA (Service Level Agreement) oraz umów na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, a także wspierania mediacji w sporach związanych z realizacją umów. Ma specjalistyczną i gruntowną wiedzę w zakresie procesu inwestycyjnego w obszarze Entitlement&Compliance. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym materialnym i procesowym, w tym w prawie budowlanym.

Od kilkunastu lat aktywnie działa w branży IT pełniąc przede wszystkim role kierownika programów&projektów, architekta rozwiązania, głównego analityka w projektach realizowanych dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (np. TP S.A. PTC), ubezpieczeniowych (np. PZU) i bankowych (HSBC), produkcyjnych, paliwowych i energetycznych (np. ORLEN, PGNiG), automotive (Delphi Technologies) oraz w administracji publicznej (np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, GUS). Wielokrotnie projektował architektury biznesowe i logiczne, analizował wymagania i modelował procesy biznesowe. Doradzał w zakresie stosowania w organizacjach standardu ITIL, zajmował się przygotowaniem i wdrażaniem strategii zapewniania jakości w obszarze IT.

Joanna Filipowicz

Joanna Filipowicz, Radca prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte jako in-house w spółce giełdowej – międzynarodowym holdingu w branży IT, kancelariach prawnych, jak i w instytucjach krajowych oraz międzynarodowych (MOP). Zajmowała się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa spółek handlowych, w tym obsługą korporacyjną spółki publicznej, zagadnieniami z zakresu compliance, prawa cywilnego, pracy oraz problematyką związaną z prawem nowych technologii.

Mateusz Stawiarz

Mateusz Stawiarz, Aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zdobywał doświadczenie zawodowe zarówno w kancelariach prawnych, przy obsłudze osób fizycznych, podmiotów biznesowych oraz jednostek samorządowych, jak również w spółce funkcjonującej na rynku finansowym. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza w ujęciu procesowym, reprezentując klientów m.in. w sporach gospodarczych, sporach powstałych na gruncie procesu inwestycyjnego budowlanego, sprawach odszkodowawczych. Posiada doświadczenie z zakresu prawa handlowego, reprezentując spółki w ramach postępowań rejestrowych. W Kancelarii świadczy również usługi doradcze w zakresie ustawy o własności lokali czy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Brak zdjęcia

Urszula Warzeszkiewicz, Adwokat, of counsel

Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Projektów Współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Kolegium Gospodarki Światowej, a także Studia Podyplomowe –  Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Białostockiej. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie zdobywała podczas pracy w indywidualnych kancelariach adwokackich. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa pracy i BHP. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Zajmowała się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego doradztwa korporacyjnego. W ramach swojej praktyki zajmuje się postępowaniami z zakresu prawa cywilnego przed sądami powszechnymi.