Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, wydanie II – NOWOŚĆ!

Marzec | 2020

Miło nam poinformować, że w wyniku owocnej współpracy z Wydawnictwem C.H.Beck udało się zakończyć prace nad aktualizacją Komentarza do tzw. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.  Opracowanie to nie powstałoby, gdyby nie doskonała współpraca z naszymi współautorami, wśród których znajdują się sędziowie NSA, WSA, pracownicy naukowi i radcowie prawni. Serdecznie dziękujemy!