Nasza kancelaria skuteczna w NSA!

Marzec | 2019

Kancelaria Filipowicz reprezentując przedsiębiorcę w postępowaniu sądowym wywalczyła korzystny wyrok NSA o stwierdzeniu nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaseczno, z uwagi na naruszenie przez gminę zasad sporządzania planu. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko mec. T.Filipowicza.

Rozprawa w NSA odbyła się 10.01.2019 r. (II OSK 2343/18).