Artykuł mec. Tomasza Filipowicza w nowym numerze Finansów Komunalnych

Czerwiec | 2019

W najnowszym numerze Finansów Komunalnych wyd. Wolters Kluwer ukazał się artykuł przygotowany przez mec. Tomasza Filipowicza poruszający temat niepokojących praktyk zamawiających polegającą na zatrzymaniu wadium wykonawców na podstawie art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. Serdecznie polecamy!